Övriga tjänster

Utöver över våra helhetsuppdrag kan vi även hjälpa våra kunder med följande

- Styrelseuppdrag som ledamot för interimsstyrelse eller befintlig styrelse.

- Fusioner mellan ekonomisk förening och bostadsrättsförening.

- Strategisk planering/rådgivning för projekt.

- Utvalda delar i ett bostadsrättsprojekt, såsom att upprätta enbart en kostnadskalkyl.

Kontakta oss så hjälper vi er