Ombildning

Många drömmer om att äga sin egen bostad, men har inte råd eller möjlighet att köpa en bostadsrätt. Detta går att lösa genom en ombildning, vilket innebär att att en hyresrätt omvandlas till en bostadsrätt då bostadsrättsföreningen köper fastigheten av sin hyresvärd.

Att få vara med om en ombildning innebär en ypperlig chans att få komma in på bostadsmarknaden till mycket fina villkor. Dels slipper den boende erlägga en egen insats, men även erbjuds lägenheten till en rejäl rabatt utifrån bostadens marknadsvärde.

BBC har över 15 års erfarenhet inom ombildningar och vi kan hjälpa er till en lyckad bostadsaffär.

Hur vi på BBC arbetar

Vår affärsidé är att genomföra ombildningar utifrån en helhetssyn vilket innebär att bostadsrättsföreningen kan leva vidare på en trygg och solid grund.

Vi på BBC är en oberoende ombildningskonsult och arbetar som föreningens ombud och för att tillgodose föreningens intresse. Vår grund och ambition är att vi skall stå för det mest kompletta åtagande som finns på marknaden. Vi lägger stor vikt vid informationsmöten med medlemmarna samt löpande kommunikation under ombildningen. Men även med fastighetsägaren för att hantera de frågor som dyker upp.

Vårt uppdrag bygger på att vi enbart tar betalt vid en genomförd affär, dvs vid själva tillträdet av fastigheten. Arvodet betalas av föreningen och är inget som debiteras varje medlem separat. Under tiden står vi för de kostnader som uppkommer såsom för besiktning, värdering etc.

Går ni i tankar att ombilda er hyresrätt. Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

Kontakta oss

Det har visat sig att efter en ombildning eller redan under processen så ökar kontakten mellan grannar, man hälsar på varandra, engagemanget för det ”egna” huset ökar mm. Listan med positiva förändringar kan göras lång.

Carmen Barbero, Bra Boende Centralt