Nyproduktion och fastighetsutveckling

BBC tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom nyproduktion och fastighetsutveckling. Vi har över 15 års erfarenhet och kan skräddarsy den bästa lösningen för ert projekt. Våra kunder innefattar allt från de stora börsbolagen till mindre byggbolag, bostadsrättsföreningar samt privata fastighetsägare.

Vår kompetens och erfarenhet inom fastighetsbranschen gör att vi kan vi optimera vinst och minimera riskerna vid t.e.x nyproduktion, ombyggnation, konvertering från kontor till bostäder eller vid optimering av värde/avkastning för en befintlig fastighet.

Hur vi hjälper er till ett lyckat projekt

Historiskt sett har endast ett fåtal företag så som HSB, Riksbyggen och även de stora byggbolagen byggt bostadsrätter. På senare år och framför allt under 2000-talet har flertalet mindre och mellanstora aktörer blivit verksamma på denna marknad och uppfört åtskilliga bostadsrättsprojekt i olika stora omfattningar. Genom sakkunnigt stöd, brett utbud av tjänster samt vår mångåriga erfarenhet har vi kunnat möjliggöra ett smidigt och lyckat genomförande av projekten för dessa aktörer.

För många projektörer har BBC varit den naturliga parten genom att vi erbjuder heltäckande tjänster inom bostadsrättsbildning, juridik, ekonomi, finansiering, marknad och projektstyrning. I och med att medarbetarna på företaget har olika bakgrunder och kunskapsområden kan vi bistå med spetskompetens vid samtliga steg som ett projekt går igenom, så som analys, projektering, byggnation, försäljning samt driftsättning av bostadsrättsföreningen.

Bra Boende Centralt samarbetar med de flesta stora advokatfirmor och revisionsbyråer kring olika strukturer, transaktioner och skatteupplägg så att det passar era behov. Vi hjälper er med en helhetslösning eller med de utvalda delar som ni känner att ni behöver hjälp med.

Sammantaget gör detta BBC till den perfekta partnern för ert bostadsrättsprojekt.

Kontakta oss här

Vi är supernöjda med BBC och hela processen de tog oss igenom.

Bengt Westin - BJC Group AB