Pågående

Här listas våra pågående ombildningsprojekt. Logga in på din adress och följ utvecklingen.

Jägershill Sommarstad 1-4

Projektsidan gäller utredning om eventuellt friköp av Jägershills Sommarstad 1-4. Projektet består av 496st kolonilotter fördelat på 4st arrendeområden.

Styrelsernas målsättning med det eventuella friköpet är att säkerställa och bibehålla området med karaktären som skapats från starten 1952. Vidare underlätta finansiering vid medlemmars ägarförändringar.

Logga in

Bostadsrättsföreningen Röda Briljant

Intresset har varit stort hos boende på Briljantgatan 51-65 som under våren 2021 undersökt bland sina grannar för att se om det finns tillräckligt många som vill ombilda. Efter interna utredningar hos fastighetsägaren Bostadsbolaget har de i början av 2022 indikerat på att ge föreningen ett erbjudande om förvärv av fastigheten. Vi på Bra Boende Centralt är anlitade som ombud för att företräda hyresgästerna i denna process.

Logga in

Välen koloniförening

Välen koloniförening har som intresse att utreda möjligheterna för ombildning med hjälp av oss på Bra Boende Centralt. Utredning pågår.

Logga in