Pågående

Här listas våra pågående ombildningsprojekt. Logga in på din adress och följ utvecklingen.

Stora Varholmens Havsbadskoloni

Föreningen Stora Varholmens Havsbadskoloni har som intresse att utreda möjligheterna för ombildning med hjälp av oss på Bra Boende Centralt. På ön finns det totalt 87 stugor som idag arrenderas.

Logga in

BRF Hökanäbbet

Bostadsrättsföreningen Hökanäbbet i Alingsås har startats för att utreda intresset och möjligheterna gällande ombildning till bostadsrättsförening. På fastigheten ligger 4 byggnader innehåller 19 lägenheter byggda 2003.

Logga in

BRF Röda Briljantberget

Boende på Briljantgatan 66-76 har sedan 2018/ 2019 undersökt intresset bland sin grannar för att se om det finns tillräckligt många som vill ombilda.

På hösten 2019 fanns det ett resultat framme som pekade på att 67 % av hyresgästerna ville förvärva fastigheten och ombilda till brf.

Föreningen och interimsstyrelse registrerades i början av 2020 då även Bra Boende Centralt anlitades som ombud för att företräda hyresgästerna.

Bostadsbolaget har uppvaktats regelbundet gällande försäljning/ ombildning. I juni 2020 togs styrelsebeslut i Bostadsbolaget om att titta vidare på föreningens förfrågan och i mitten av december 2020 fick föreningen ett erbjudande från fastighetsägaren om förvärv av fastigheten.


Logga in

BRF Vega 50–58

BRF Vega 50-58 har sedan sin start 2006 uppvaktat fastighetsägaren Vegab Förvaltnings AB med önskan att förvärva genom ombildning. Bra Boende Centralt Konsult anlitades våren 2020 att företräda hyresgästerna.

Interimsstyrelsen utredde intresset under sommaren med resultatet att fler än 67% av hyresgästerna är intresserade av ombildning.


Logga in