Hembud/Inskrivning

Enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadrätt kan hyresgästerna i ett hus genom att göra en inskrivning i fastighetsboken förhindra fastighetsägaren att sälja huset till någon annan utan att den av hyresgästerna bildade bostadsrättsföreningen får chansen att förvärva huset på samma villkor.

Inskrivning hos Lantmäteriet

Inskrivningen hos Lantmäteriet görs genom att styrelsen i bostadsrättsföreningen intygar att minst 2/3-delar av de hyresgäster som är folkbokförda på adressen skriftligen visat intresse av att förvärva fastigheten och ombilda till bostadsrätter. Hyresgästernas skriftliga intresse är inte bindande. Inskrivningen gäller under två år och kan förnyas först efter utgången av giltighetstiden.

I det fall fastighetsägaren säljer fastigheten till någon annan kommer bostadsrättsföreningen först att få ta ställning till ett förvärv till samma villkor. Bostadsrättsföreningen har då upp till 6 månader (3+3 månader) på sig att anta hembudet.

I det fall bostadsrättsföreningen väljer att inte anta hembudet har fastighetsägaren rätt att sälja huset till samma pris som erbjudits bostadsrättsföreningen. Om priset sänks har bostadsrättsföreningen rätt till ett nytt hembud.

Observera att ifall fastigheten ägs av ett bolag kan andelar eller aktier säljas utan att fastigheten byter ägare, därmed utlöses inte bostadsrättsföreningens hembudsförfarande.

BBC hjälper er med all hantering kring inskrivning och hembud. Kontakta oss här.