Glädjande nyheter om en genomförd ombildning från bostadsaktiebolag till bostadsrättsförening i Göteborg!

2 apr. 2020

31 mars avslutar vi en mindre vanlig form av ombildning vilket är extra roligt i rådande tider då boende i Brf Johannebergsgatan 28 i Göteborg tillträde sin fastighet innehållande 7 lägenheter.

På våra senaste 15 år så är det femte gången som vi är med och lotsar en bostadsrättsförening att förvärva fastigheten och aktier från ett bostadsaktiebolag.

Vi vill tacka en engagerad styrelse och iblandade parter såsom Wistrand och Skatteexperten för ett bra samarbete som gjort denna ombildning möjlig att genomföra!

Tillbaka